Workshops


Misschien ben je een tennistrainer die zich nog afvraagt hoe zijn of haar spelers conditioneel kunnen aangescherpt worden. Misschien ben je een looptrainer die met de handen in het haar zit omdat zijn of haar atleten om de haverklap geblesseerd zijn.

Trainingsbegeleiding


Niemand traint zich te pletter om uiteindelijk op de dag van de waarheid overtraind aan de start te verschijnen, laat staan om halverwege de voorbereiding door een blessure de handdoek te moeten werpen.

Testing


Elke trainer uit de duursporten die zichzelf au sérieux neemt, heeft anno 2016 zijn eigen lactaatmeter. Zo simpel als het prikken van lactaat is, zo controversieel is echter de interpretatie van lactaattesten.

De 7 PIJLERS van de Back To B.A.S.I.C.S.- clinics

1. Actie & interactie

Dat kan wel chill zijn, zo van die ex cathedra-lessen aan de unief: gewoon gezellig, in alle anonimiteit en passiviteit, hoog en ver vanachter in de aula, luisteren naar de verhalen van de prof. Maar zelf doen en denken, samen en in kleine groepjes, dat ‘werkt’ en is pas echt fun !

2. Kennis & kennissen

Met onze clinics willen trainers samenbrengen rond een interessant onderwerp. Vroeger dacht ik dat die kennis het belangrijkste was, maar naarmate ik ouder werd verstond ik dat de mensen waarmee je de kennis deelt, de kennissen, al minstens zo belangrijk zijn.

3. Wetenschap & ervaring

Als we zouden trainen volgens wat wetenschappelijk bewezen is, zouden we nog bezig zijn zoals bij de Oude Grieken. Dat wil niet zeggen dat wetenschappelijke inzichten waardeloos zouden zijn en het kind met het badwater moeten weggooien. Specifieke ervaring in de job is echter minstens zo belangrijk om tot trainer uit te groeien.

4. Know your why & Know-how

Op YouTube kan je leren hoe je een oefening moet uitvoeren, maar je leert er de essentie meestal niet. Daarvoor heb je boeken of een bijeenkomst nodig.

5. Eye-openers & vraagtekens

Een trainer, laat staan de wetenschap, heeft niet op alles een pasklaar antwoord. Over heel wat zaken tasten we nog in het duister. We weten soms slechts ‘dat het werkt omdat het werkt’. Ik hoop dat je ogen zal trekken maar jezelf soms ook zal afvragen ‘waarom doe ik wat ik doe?’ .

6. Concrete tips & tricks

Als je naar huis gaat met inspiratie om daags erna aan de slag te gaan, dan zijn we grotendeels in ons opzet geslaagd. Als je jaren later nog steeds terugdenkt aan iets dat je in onze clinics hebt opgestoken, dan zijn we helemaal gelukkig.

7. Discussies & geen diploma’s

Trainers mogen gerust overtuigend overkomen, maar ze hebben de waarheid niet in pacht. Enkele principes niet te na genomen, zijn er 1001 wegen die naar Rome kunnen leiden. Tijdens alle clinics willen we daarom van gedachten wisselen en leren van elkaar. Diploma’s houden niet alleen een zekere pretentie in zich, een trainer met de juiste mindset wil zich ook elke dag bewijzen, al was het maar voor zichzelf. In alle clinics is Karel Pardaens in de eerste plaats ‘gastheer en moderator’.